När oljan rinner till, gråter GRAND FUNK
Tidningen GO nr 11 1975

BACK